Get Adobe Flash player
Etusivu | Blogit | Enaxos:n blogi

Tantrinen tie korkeampaan tietoisuuteen

Käyttäjän Enaxos kuva

Suomeksi kirjoja eroottisesta tantrasta ei juuri ole saatavana, mutta englanniksi niitä löytyy useita.  Luen parhaillaan Bodhi Avinashan kirjaa Jewel in the Lotus.

Tapanani on tehdä lukemistani kirjoista itse itselleni kiinnostavimmista kohdista muistiinpanoja, joten ajattelinpa tällä kertaa tehdä niiden pohjalta mielipidekirjoituksen, kirja-arvostelun ja kommentoidun referaatin yhdistelmän tänne kaikkien iloksi.  En siis lainaa suoraa (ellei erikseen mainittu), yhdistelen tähän luovasti omia näkemyksiäni ja käytän kirjan käsitteiden sijaan ensisijaisesti itselleni tutumpia käsitteitä.  Osan teksteistä kirjoitan tähän blogiin, muut vain klubin foorumille.

Jos teksti tuntuu kiinnostavalta, kyseinen kirja kannattaa ehdottomasti ostaa, vaikka jo pelkkien kuvien vuoksi, joissa on näytetty ja selitetty useimmat harjoitukset.

Om mani padme hum, jalokivi lootuskukassa

Kirjan takakannessa kerrotaan sen olevan kurssi, joka opettaa luomaan ja säilyttämään seksuaalienergian, kierrättämään energiaa kehossa millä on parantava ja nuorentava vaikutus, kokemaan pidemmän ja intensiivisemmän orgasmin, ohjaamaan orgasmienergiaa aivoihin herättämään uinuvat aivosolut ja avartamaan aistit, tulemaan tietoiseksi kehon ja mielen sisäisistä toiminnoista, virittymään kosmisuuteen ja tajuamaan Jumalan.  Kovin paljon luvattu, mutta kirjaa silmäiltyäni on pakko sanoa, että voisiko totuus olla tarua ihmeellisempää!

On ehkä hyvä mainita jo nyt, että tantristen joogatekniikoiden käyttö ei edellytä uskoa Jumalaan, itämaisten uskontojen katsomuksiin tai parapsykologiaan tms.  Rakastava, ymmärtävä ja hyväksyvä suhde omaan itseen ja itsensä kehittämiseen riittää.  Minusta kuitenkin usko johonkin korkeampaan - olipa uskonto tai filosofia mikä hyvänsä - helpottaa tekniikoiden menestyksellistä käyttöä, koska silloin harjoittaja omaksuu helpommin epäitsekkäät, korkeinta hyvää palvelevat, rakkautta antavat motiviit ja juuri tämä rakkaus ja kunnioitus, elämän ja olemisen pitäminen pyhänä ja arvokkaana on se salaisuus, mikä saa aikaan seksuaalienergian muuntumisen ja suuntautumisen sisäänpäin.

Yleensä ei tiedetä, että on olemassa voimakkaita työkaluja eli harjoituksia, jotka täysin hallittuina voivat johtaa tietoisuuden ja todellisuudentajun muutoksiin.  Muutoksiin, jotka ovat hyvin myönteisiä, turvallisia ja elämää rikastavia.  Tantrassa on kysymys on esoteerisista opeista, joita toteutetaan jooga- ja seksuaalisilla harjoituksilla.  Tekniikat ovat kenen tahansa toistettavissa, samankaltaisin tuloksin.  Vuosituhansia useimmat harjoitukset on pidetty salassa, koska ihmisten ei ole arvioitu olevan valmiita niitä varten.  Nykyaikana kaiken tiedon on syytä olla vapaasti saatavana.

Tantrisia tekniikoita ovat mm asanat (fyysisen kehon asennot), pranayama (hengitysharjoitukset), dhyana (meditaatio Jumalalliseen hetkeen virittymiseksi), mantrat (ylimaalliset äänet jotka resonoivat kehossa), yantrat (mantrojen kuvalliset symbolit), mudrat (energiavirtauksia aktivoivat eleet), badhat (lukot energian varaamiseksi ja siirtämiseksi) ja maithuna (seksuaalinen yhdistyminen).  Ennen harjoitusten kokeilua on hyvä, jos ymmärtää, mitä ovat meditaatio, energiat, energiakehot eli aurat, energiakeskukset eli chakrat ja henkinen polku.  Kirjassa kerrotaan, kuinka rakentaa onnistunut päivittäinen harjoitusohjelma, joka sisältää sopivassa suhteessa fyysisiä harjoitteita, energiaharjoituksia ja meditaatioita.  Joka luvussa on harjoitukset yksilöille, pareille ja tietoisuuden avartamiseksi, joten yksin tehtävien harjoitusten suuren määrän vuoksi se sopii erinomaisesti myös sinkuille.

Kirjan mukaan sen harjoitukset sopivat eroottisen tantran oppimiseen ilman opettajan ohjausta, mutta minusta on syytä mainita vähintään, että poikkeuksena ovat ainakin ne, joilla on mielenterveysongelmia – heidän tulisi olla tantran opiskelussa erityisen varovaisia ja tutustua alueeseen vain asiaan perehtyneen terapeutin ohjauksessa (vaikea sanoa löytyykö Suomesta yhtään psykologia tai psykiatria, joka hallitsisi tantratekniikat, hieman olen skeptinen ettei).  

Tantraharjoituksissa ei ole kysymys terapiasta, vaan ne on tarkoitettu terveille ihmisille.  Ne voivat nostaa pintaan asioita alitajunnasta ja aiemmista elämistä – ja näitä asioita ei ole syytä torjua, vaan elää ne hyväksyen läpi niihin takertumatta, antaa niiden tulla ja mennä.  Näin tantra mahdollistaa myös alitajunnan uudelleenohjelmoinnin tehokkaammalla tavalla, johon ei voida päästä esimerkiksi pelkän hypnoosin ja vahvistuslauseiden avulla.

Tietoisuus on hienoksi sublimoitunutta seksuaalienergiaa,
seksuaalienergia syvyyksiin uponnutta tietoisuutta

Jooga on tietoisuuden laajentamisen tiedettä, joka auttaa meitä muistamaan keitä olemme todellisuudessa, oivaltamaan itsemme.  Usein ihmiset ajattelevat tuntevansa itsensä ja mitä on maailma, mutta tavallisesti he eivät tiedä, mitä uskomattomia kokemuksia tantra, meditaatio ja jooga voivat tarjota – ne voivat mullistaa tajunnantilamme.

Ongelma on kykenemättömyys havaita suoraan totuus sellaisena kuin se on, koska meillä ei tavallisesti ole kykyjä yliaistilliseen havaitsemiseen.  Ratkaisuna ovat harjoitukset, jotka muuttavat hermojärjestelmän herkkyyttä ja mahdollistavat oman itsen ja elämän moniulotteisen havainnoinnin ja lopulta jopa paluun elämän alkulähteeseen, valaistumisen.

Useimmat henkiset opit opettavat, että ihmisen tulee sublimoida aistinsa päästäkseen laajempaan tietoisuuteen.  Yleensä tämä tarkoittaa myös seksuaalisen intohimon vaientamista ja selibaatin ihannointia.  Eroottista tantraa opettavat taas pitävät tällaista väärinkäsityksenä, sillä selibaattia ihannoivat usein tarrautuvat perinteisiin ja tietyntyyppisiin uskonnollisiin opetuksiin (seksuaalinen nautinto on syntiä, pahaa, likaista, itsekästä jne tai tarkoitettu vain lisääntymistä varten), eivätkä päivitä näkemyksiään toisten oppisuuntien tekemien löydösten valossa.  He eivät riittävästi ymmärrä mitä seksuaalienergia on ja kuinka käyttää sitä oikein, tantrisesti, niinpä he ovat taipuvaisia vastustamaan ja halveksimaan sitä.  Heillä ei ole rohkeutta tutkia ja kokeilla sitä, vaan he kokevat turvallisemmaksi pitäytyä vanhassa ja tutussa.  Seksuaalisuudesta ei kuitenkaan voi koskaan vapautua tukahduttamalla se, vaan se on muunnettava ja elettävä läpi.  Tukahduttaminen voi johtaa mielenterveysongelmiin ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Seksuaalienergia on voimakkainta energiaa, jota käyttämällä voi saada pääsyn sisäisiin henkisiin maailmoihin.  Tantriset menetelmät ovat luonnollisia, tuottavat iloa, hyvinvointia ja terveyttä.  Ne vaikuttavat myönteisesti elämän kaikilla alueilla, vahvistaen kehoa, rauhoittaen tunteita, selkeyttäen ja luoventaen ajatusprosesseja sekä näin ollen myös parantavat ihmissuhteita, työ- ja opiskelukykyä, urheilusuorituksia, uni- ja meditaatiokokemuksia. Lähes mitä vain mitä nyt ihmiset elämässään tekevät, he saavat kapasiteettia tehdä sen kaikin tavoin paremmin ja täydellisemmin.  Tantraa voikin hyvin pitää tehokkaana vaihtoehtoisena itse- ja parihoitomuotona, jota voi harrastaa niin yksin kuin kumppaninkin kanssa.  Mutta se on myös paljon enemmän.

Etenkin länsimainen kulttuuri on yliseksualisoitunut ja siitä puuttuu usein käsitys, että seksuaalisuus voisi olla jotain hyvin pyhää, ylimaallisen ja henkisen rakkauden ilmaus, portti Jumaluuteen.  Rakkaus ja seksi erotetaan usein toisistaan, mikä aiheuttaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla ristiriitoja ja moraalisia ongelmia.

Tärkeintä, mitä tantrasta täytyisi ensialkuun oivaltaa on se, että rakkaustietoisuus on muuntunutta seksuaalienergiaa – toisin sanoen seksuaalienergia on muuntumatonta rakkaustietoisuutta – kyseessä on siis sama energia eri olomuodoissa, joka on ihmisen oma itse, oma itsetietoisuus.  Mitä paremmin ihminen hyväksyy seksuaalienergiansa, sitä vapaammaksi hän voi tulla henkisesti ja hengellisesti, sen tietoisempi hän voi olla itsestään, sitä enemmän hän kykenee rakastamaan ja sydämessään tuntemaan.  Eroottinen tantra tarjoaa tekniikat siihen, kuinka tämä tehdään - eli kuinka seksuaalienergia muunnetaan rakkaudeksi ja tietoisuudeksi, henkiseksi energiaksi.  Niinpä sitä voikin hyvällä syyllä kutsua henkiseksi seksuaalisuudeksi.

Seksuaalienergian täydellisellä hyväksymisellä ja siitä seuraavalla vapaudella ei kuitenkaan tarkoiteta ns. vapaamielistä sukupuolielämää, vaan ihmisen sisäistä pyhää suhdetta itseensä, jossa hän hyväksyy ja hallitsee oman seksuaalienergiansa täydellisesti siten, että hän osaa, pystyy ja tahtoo jatkuvasti kanavoida sitä sisällään korkeammaksi tietoisuusenergiaksi, mikä ei välttämättä edes edellytä kehon stimulointia tai kontaktia johonkin toiseen. Joogaharjoitukset, tantraseksi mukaanlukien, eivät myöskään onnistu alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, koska ne heikentävät kykyä hallita ja kokea energioita.

Nyt tuli niin tiivistä ja tärkeää asiaa, että tässä vaiheessa suosittelen, että halutessasi keskeytä tekstin lukeminen ja mietiskele tämän kappaleen tekstiä kymmenisen minuuttia tai vaikka koko loppuilta, mitä tämä tarkoittaa...  

Sisäistä alkemiaa

Tämä kirja tukeutuu Kriya joogaan, jonka osien sanotaan olleen muinaisina aikoina vihittyjen käytössä useissa eri kulttuureissa.  Tantrinen Kriya jooga on ns vasemman käden polkua, kun perinteinen Kriya jooga luokitellaan ns oikean käsen poluksi.  Tekniikoissa on kysymys sisäisen alkemian käytöstä, joka magnetisoi kosmisella tulella (shaktilla, kundalinilla) aivo-selkäydinnesteen muuttaen sen sähköisiä ominaisuuksia.  Meditaatio- ja hengitysharjoitukset avaavat latentteja kanavia energiakehossa.  Fyysisessä kehossa tämä näkyy hermojärjestelmän muuntumisena, mikä mahdollistaa myös yliaistillisen havainnointikyvyn avautumisen.  

Useille orgasmi on ainoa ”mystinen” kokemus, jonka he voivat saada, mutta tantraseksin avulla voivat avautua mystisten ja paranormaalien kokemusten koko laaja kirjo.  Orgasmin hetkellä on mahdollista saada lyhyt kalpea vaikutelma omasta korkeammasta itsestä tai mies-naisenergioiden ykseydestä.  Kun pysyvästi oivaltaa itsensä, pääsee myös kokemaan pysyvän orgasmin tilan ja siinä vaiheessa luulisin, että seksissäkin on päästy päämäärään, jonka jälkeen ei välttämättä ole tarpeen jatkaa seksin harjoittamista.  Käytännössä ihmisen kokemusmaailma muuttuu siten, että hänellä on jatkuva orgasmin tila keskushermojärjestelmässä – siis pysyvä tila, jonka hän ehkä aiemmin koki vain lyhyen ohimenevän orgasmin avulla.  Aluksi tuo pysyvän orgasmin tila on vain mieto, mutta harjoitusten edetessä se syvenee ja voimistuu.  Voitteko kuvitella!

Tantrassa tarkoituksena on muodostaa samanaikainen ulottuvuuksienvälinen kytkentä maan ja taivaan välille ihmisen energiakehostoissa, siis alimman ja ylimmän pisteen, feminiinisen ja maskuliinisen, yin ja yang energian, lunaarisen ja solaarisen välille.  Pyrkimyksenä on tasapainottaa nämä polariteetit ja päästä kaksinaisuudesta ykseyteen.

Kirja kehuu maasta taivaaseen myös erään kundalini pranayama tekniikoista jota se kutsuu kosmiseksi kobrahengitykseksi, jonka avulla spermasta ja vaginan eritteistä voidaan irrottaa luova elämänvoima ja kanavoida se vitalisoimaan ja nuorentamaan kehoa, laittaa se lataamaan aivo-selkäydinnestettä.  Pohjimmiltaan tällä tähdätään hienoaineisen valokehon rakentamiseen.  Kobrahengitystekniikkaa ei kuitenkaan paljasteta kirjassa, vaan sitä varten järjestetään intiaatioita eli kursseja jossainpäin maailmaa.  Mutta mitäpä salaisuutta ei nykyisin hakukoneellakin löytäisi

Tahdon tie ja antautumisen tie

Pääasiassa on olemassa kahdentyyppisiä henkisiä teitä: tahdon polku ja antautumisen polku, jossa ensimmäisessä käytetään tahdonvoimaa ja tietotaitoa kaikkien asioiden muuttamiseksi, jälkimmäisessä kaikkein asioiden ehdotonta hyväksymistä sellaisina kuin ne ovat.

Palleachakrasta energiavaraaja

Tahdon polulla ensimmäisiä askelia harjoituksissa on henkilökohtaisen tahdon keskuksen eli solar plexuksen eli manipura-chakran eli palleachakran rakentaminen energiavaraajaksi, tästä alkaa useimpien joogasuuntausten opetus.  Varaajasta energiaa voi syöttää edelleen ylempiin energiakeskuksiin, kuten sydän-, otsa- ja päälakichakroihin.

Kirjan mukaan palleachakraa voi ladata tekniikalla, jossa hengitetään syvään sisään, sitten uloshengitetään hyvin hitaasti sitä mukaa kun toistetaan kaksitavuista SA -sanaa mielessä tai ääneen, antaen jokaisen toistokerran vaikuttaa palleachakraan, huomio keskitettynä chakran energioihin.

Uddiyana bandha

Minusta parempi tekniikka palleachakran lataamiseen on kylläkin Uddiyana bandha eli alavatsalukko, jota opetetaan mm Natha joogakoulussa ja versio siitä esitetään myös tässäkin kirjassa.  Hakukoneella löytyy useita ohjeita jopa kuvineen tämän bandhan toteuttamiseen.  Se täytyisi tehdä suht tyhjällä vatsalla ja ei sovellu mm raskaana oleville.  Kuten kaikki joogaharjoitukset, tämäkin on hyvä tehdä mahdollisimman rentoutuneesti ja meditatiivisessa, rauhallisessa, mutta ehdottoman hereilläolevassa, tarkkaavaisessa mielentilassa, käätäen huomion sisäänpäin itse energioihin.  Tästä voi halutessaan tehdä kuin Jumalan palvelua ja rukousta.

Jotkut tekevät harjoituksen seisaaltaan, mutta se onnistuu yhtä hyvin istualtaan tai jopa makuultaan.  Uddiyanassa hengitetään ensin syvään sisään, sitten tyhjennetään keuhkot ilmasta täydellisesti.  Eteenpäin kumartuminen auttaa keukojen tyhjentämisessä ilmasta perusteellisesti, mikä lisää harjoituksen intensiteettiä.

Tämän jälkeen ehkä 5-20 sekuntia oman kapasiteetin mukaan jatketaan sisäänhengitystä sisään samalla hengitystä pidättäen eli tuloksena on pelkkä hengitysliike.  Ilma ei liiku, mutta energia liikkuu, kun samalla visualisoidaan ja tunnetaan energian nousevan alemmista energiakeskuksista ja jalkopohjista palleachakraan.  Tämä vatsan aluetta tai kehoa jännittämättä.  Lopuksi vapautetaan pidätys ja hengitetään sisään.

Minusta tähän voi halutessaan yhdistää uuden hengityksen pidättämisen keuhot täynnä ilmaa ohjaten energian ylempiin chakroihin ja lopuksi tehdä päälle pienen ylimääräisen sisäänhengityssniffauksen ja pidätyksen, jolla energian voi heittää päälakichakrasta ylös äärettömän korkealle, lahjaksi omalle Jumalkipinälle, muodostaen näin vertikaalisen maa-taivasyhtyden.

Uddiyanaa voi toistaa useita kertoja, esim 5-20, kunnes tuntee palleachakran latautuneen ja alempien chakrojen seksuaalisen paineen poistuneen.  Harjoitus sopii erinomaisesti seksuaalienergian sublimointiin, mikä on tantraseksin kantavin idea.  Kannattaa kokeilla tätä etenkin aamuisin, ennen rakastelua ja tarvittaessa koska tahansa kun ”tekee mieli”.

Harjoitusta voi entisestään tehostaa tuottamalla samanaikaisesti seksuaalienergiaa alimpiin energiakeskuksiin, mikä tapahtuu sisäänhengityksen pidättämisen aikana yhdistämällä siihen Aswini mudra eli peräaukon sulkijalihaksen supistaminen tai Vajroli mudra eli lantionpohjan häpyluu-häntäluulihasten (pc- eli pubococcygeus-lihasten) supistaminen, näitä tehden useita nopeita supistus-rentoutuskertoja (luokkaa kerran sekunnissa), tai vain sukuelinten, munasarjojen tai eturauhasen aluetta miellyttävällä tavalla koskettamalla seksuaalisten tuntemusten herättämiseksi.

Yoga nidra

Toinen tekniikka tahdon polulla on Yoga nidra, eli alitajuiseen mieleen itsesuggestioiden syöttäminen unen ja valveen rajamailla nukahtaessa.  Sanoisinpa että vastaava kanava toimii myös herätessä.  Näinä ajankohtina voi helpoiten nukahtaessa antaa myös suunnan yön unille ja herätessä vastaanottaa telepaattiset viestit henkimaailmasta ja muistaa unet.  Itsesuggestioiden tekemiseen ja oppimiseen löytyy suomeksi monia hyviä kirjoja, esimerkiksi jos uskot Jumalaan, oiva kirja on Joseph Murhyn Alitajuntasi voima.

Todistajatietoisuus

Antautumisen polun perustekniikka on todistajatietoisuuden käyttö, joka on meditatiivinen flow-tila, jossa täydellisesti koetaan aistimus, tuntemus ja ajatus nyt-hetkessä ja samalla täysin tietoisesti havaitaan se ”objektiivisesti”.  Näin on mahdollista vapautua kiintymyksistä ja ehdollistumista, antaa kaikkien asioiden virrata vapaasti, tulla ja mennä, vain havaitaan - todistetaan niiden olemassaolo, niihin tarraamatta, hyväksyen ja rakastavasti.  Joogan todistatietoisuus ei ole sama asia kuin psykologian tuntemat intro- tai extrospektio, vaan tavoitteena on moniulotteinen tapahtuma, jossa ei järkeillä vaan käytetään intuitiivista mieltä ja joogaharjoituksilla aktivoituneiden chakrojen herännyttä havainnointikykyä.

Todistajatietoisuutta voi käyttää mm tarkkailemalla ulkopuolisen silmin vaikkapa päivän tapahtumia, omaa hengitystään, menneisyyden asioita.  Tätä voi tehdä mukavasti kotisohvalla, mutta yhtä hyvin missä tahansa ja milloin tahansa siihen on sopiva tilaisuus.  Yleensä tästä tulee tapa eli sitä käytetään jopa kymmeniä kertoja päivässä ja lopulta koko ajan.

Jotta todistajatietoisuuden käyttö olisi helpompaa, minusta ihmisen olisi hyvä omaksua joogafilosofian maailmankuva, jolle ominaista on täydellinen luottamus elämänkulkuun, siihen että kaikki maailmassa pohjimmiltaan pyrkii aina hyvään ja johtaa lopulta hyvään ja että kosminen äly ohjaa ja kaitsee kaikkia tapahtumia, tuoden sieluille juuri ne kokemukset ja koettelemukset, joita ne tarvitsevat oppiakseen ja kehittyäkseen.  Karman lain ja jälleensyntymäkierron oivaltaminen todellisuudeksi helpottaa todistajatietoisuuden käyttöä havainnoinnissa.

Autuus ja sisäinen vapaus saavutetaan, kun ihminen on täysin kiintymätön, ehdollistumaton.  Etenkin länsimaissa tyypillisesti kiintymystä pidetään rakkauden ilmaisuna ja merkkinä, vaikka vasta kiintymättömyys ja mitään omistamattomuuden asenne antaisi rakkaudelle sen universaalin ja korkeamman, täysin harmonisen, sokaistumattoman muodon.

Itse olen tehnyt omaan käyttööni jonkinlaisen synteesin näistä ja vähän muistakin teistä.  Tässä kirjan herättämiä ajatuksiani tällä erää.  Lisää kirjoitan ehkäpä muutaman viikon päästä.

Kommentit

Käyttäjän Asko Nummela kuva

Suomenkielisiä tao- ja tantraopuksia

 Lisäsimme sivuillemme verkkokaupan, josta löytyy nyt myös suomenkielisiä opuksia lähinnä taolaisuudesta, mutta myös tantrisesta näkökulmasta. Mielenkiintoisia kirjoja toki kaikki - suosittelen tutustumaan.

Verkkokauppaan linkki tässä www.tantraclub.org/catalog

 

- Yhdessä kohti tantrista rakkautta -

Kirjautuminen

Liity yhteisöön

Tantra Video